FIG World Cup 2022

Дата мероприятия: 01.06.2022/06.06.2022

Местоположение: PESARO (ITA)

Тип мероприятия: World Cup